38è Open internacional d’escacs d’Andorra. Del 24 al 31 de juliol del 2022.

Després d’haver suspès el torneig per dues edicions (2020 i 2021) la Federació d’Escacs Valls d’Andorra ha pogut recuperar l’organització de l’esdeveniment i enguany es tornarà a realitzar a l’Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) del 24 al 31 de juliol.

La principal novetat és l’inici en diumenge i la doble ronda del dimarts, però esperem que pels nostres jugadors habituals això no suposi un problema i puguin tornar al nostre país per gaudir de tot el que ofereix Andorra als seus visitants.


38º Open internacional de ajedrez de Andorra. Del 24 al 31 de julio del 2022.

Tras haber suspendio el torneo en dos ediciones (2020 y 2021) la Federació d’Escacs Valls d’Andorra ha podido recuperar la organización del evento y este año es volverá a realizar en el Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) del 24 al 31 de julio.

La principal novedad es el inicio en domingo y la doble ronda del martes, pero esperamos que para nuestros jugadores habituales esto no suponga un problema y puedan volver a nuestro pais para disfrutar de todo lo que ofrece Andorra a sus visitantes.


38th Andorra Chess Open. From 24 to 31 July 2022.

After having suspended the tournament in two editions (2020 and 2021) the Federació d’Escacs Valls d’Andorra has been able to recover the organization of the event and this year it will be held again at the Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) from 24 to 31 July.

The main novelty is the Sunday start and the double round on Tuesday, but we hope that for our regular players this will not be a problem and they can return to our country to enjoy all that Andorra offers to its visitors.


38ème Open International d’Échecs d’Andorre. Du 24 au 31 juillet 2022.

Après avoir suspendu le tournoi lors de deux éditions (2020 et 2021), la Federació d’Escacs Valls d’Andorra a pu récupérer l’organisation de l’événement et cette année, il se tiendra à nouveau à l’hôtel Panorama (Escaldes-Engordany) du 24 au 31 juillet.

La principale nouveauté est le départ le dimanche et le double ronde le mardi, mais nous espérons que pour nos joueurs réguliers cela ne sera pas un problème et qu’ils pourront revenir dans notre pays pour profiter de tout ce qu’Andorre offre à ses visiteurs.