Bases del torneig
Febrer 2024, Federació d’Escacs Valls d’Andorra

L’edició 2024 de l’Obert Internacional d’Andorra es desenvoluparà sota les següents bases:

1. Aquest torneig es disputarà per sistema suís a 9 rondes del 20 al 28 de juliol del 2024 ambdós inclusius. El torneig es celebrarà a l’Hotel Panorama situat a la Crtra. de l’Obac s/n (Escaldes-Engordany).

Els emparellaments es realitzaran i supervisaran per l’equip arbitral mitjançant l’ús d’un programa informàtic homologat per la FIDE.

2. El ritme de joc serà de 90 minuts amb control a la jugada 40 més 30 minuts afegits per jugador per tota la partida i amb un increment de 30 segons per jugada des del primer moviment.

3. L’inici de les partides serà a les 16:00 hores per totes les rondes exceptuant la última que es jugarà pel matí a les 9:00 hores.

Calendari de joc:    
Rd. 1 (20/07) 16:00  CET Rd. 4 (23/07) 16:00  CET Rd. 7 (26/07) 16:00  CET
Rd. 2 (21/07) 16:00  CET Rd. 5 (24/07) 16:00  CET Rd. 8 (27/07) 16:00  CET
Rd. 3 (22/07) 16:00  CET Rd. 6 (25/07) 16:00  CET Rd. 9 (28/07) 09:00  CET

 

4. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada en el calendari oficial. Aquells jugadors que no es presentin abans de 30 minuts se’ls donarà la partida per perduda.

Es podrà sol·licitar no ésser emparellat abans de l’elaboració de la següent ronda amb una valoració de cero punts. Tot aquell jugador que no es presenti sense justificació, durant dues rondes serà eliminat automàticament del torneig.

5. Durant la primera ronda de joc, els participants del torneig escolliran mitjançant votació el Comitè de Competició, integrat per 5 participants, 2 dels quals actuaran en qualitat de suplents, per aquells conflictes en els que es poguessin veure implicats algun dels titulars.

6. El registre de jugadors es realitzarà el dia 20 de juliol a la sala de joc entre les 10:00 i les 13:00 hores. Els jugadors no registrats que no avisin amb anterioritat a la organització no s’emparellaran a la primera ronda.

7. Els drets d’inscripció hauran de ser abonats abans de començar la primera ronda del torneig. La inscripció està limitada a un màxim de 150 jugadors. La organització no acceptarà més si s’arriba a aquesta quantitat.

8. Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comitè de Competició, màxim una hora després de finalitzada la sessió de joc en que hagi tingut lloc. Les decisions del citat comitè seran fermes a tots els efectes.

9. D’acord amb la normativa actual qualsevol jugador en joc amb un dispositiu electrònic (en funcionament o no) perd automàticament la partida. S’habilitarà un servei de custodia d’aparells electrònics per aquells jugadors que ho sol·licitin.

10. No es permetrà fumar a la sala de joc.

11. Els jugadors no podran abandonar la sala de joc sense justificació i sense permís de l’àrbitre.

12. El sistema de desempat es sortejarà al finalitzar el torneig, davant del Comitè de Competició, entre les següents opcions: 1. Bucholz mitjà, 2. Bucholz total 3. Sonnen.

El desempat serà vàlid tant a efectes de classificació com per la obtenció de trofeigs i premis en metàl·lic els quals no seran divisibles entre els jugadors empatats a punts.

La clausura serà el dia 28 de juliol a les 16:00 hores i serà obligatòria l’assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi.

13. Aquest torneig es regirà per aquestes bases i per l ‘actual reglament de la F.I.D.E. (interpretacions i suplements inclosos) normes a les que queden inclosos tots els participants durant el desenvolupament del torneig. El torneig serà vàlid tant per ELO FIDE com per ELO Català.

14. El 40è Open Internacional d’Andorra forma part del XX Circuit Català d’Oberts Internacionals.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat,  autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que la organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, fotografies i vídeos del torneig etc.)

Escaldes-Engordany, febrer del 2024.