Principat d’Andorra
Federació d’Escacs Valls d’Andorra

Principat d'Andorra
Andorra, oficialment Principat d’Andorra, és un petit país sobirà del sur-est d’Europa. Constituït en Estat independent, de dret, democràtic i social. El seu territori està organitzat en set parròquies amb una població total lleugerament superior als 73000 habitants. La capital és Andorra la Vella.

Té una extensió de 468 km² i està situat en els Pirineus, entre Espanya i França, amb una altitud mitjana de 1996 metres sobre el nivell del mar. Limita pel sur amb Espanya i pel nord amb França.

El seu sistema polític és una democràcia parlamentària que té com a caps d’Estat als Coprínceps d’Andorra, el Bisbe d’Urgell i el President de França, i com a cap de Govern al President del Govern. L’idioma oficial és el català que conviu amb l’espanyol i el francès.

Principado de Andorra
Andorra, oficialmente Principado de Andorra, es un pequeño país soberano del suroeste de Europa. Constituido en Estado independiente, de derecho, democrático y social. Su territorio está organizado en siete parroquias con una población total algo superior a los 73000 habitantes. La capital es Andorra la Vella.

Tiene una extensión de 468 km² y está situado en los Pirineos, entre España y Francia, con una altitud media de 1996 metros sobre el nivel del mar. Limita por el sur con España y por el norte con Francia.

Su sistema político es una democracia parlamentaria que tiene como jefes de Estado a los Copríncipes de Andorra, el Obispo de Urgell y el presidente de Francia, y como jefe de Gobierno al presidente del Gobierno. El idioma oficial es el catalán que convive con el español y el francés.

Principality of Andorra
Andorra, officially Principality of Andorra, is a small sovereign country of southwestern Europe. Constituted as an independent State, of right, democratic and social. Its territory is organized in seven parishes with a total population somewhat higher than the 73000 inhabitants. The capital is Andorra la Vella.

It has an area of 468 km² and is located in the Pyrenees, between Spain and France, with an average altitude of 1996 meters above sea level. It borders on the south with Spain and on the north with France.

Its political system is a parliamentary democracy that has like heads of State to the Copríncipes of Andorra, the Bishop of Urgell and the president of France, and like head of Government to the president of the Government. The official language is the Catalan that coexists with Spanish and French.

Principauté d'Andorre
Andorre, officiellement la Principauté d’Andorre est un petit pays souverain de l’Europe du sud-ouest. Constitués d’un Etat indépendant, de droit, démocratique et social. Son territoire est organisé en sept paroisses avec une population totale d’un peu plus de 73.000 habitants les. La capitale est Andorre-la-Vieille.

Il couvre une superficie de 468 kilomètres carrés et est situé dans les Pyrénées entre l’Espagne et la France, avec une altitude moyenne de 1996 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il bordé au sud par l’Espagne et le nord de la France.

Son système politique est une démocratie parlementaire dont les chefs d’Etat aux coprinces d’Andorre, l’évêque d’Urgell et le président de la France, et en tant que chef du gouvernement du Premier ministre. La langue officielle est le catalan qui vit avec l’espagnol et le français.

Informació Turística – Información Turística – Tourist Information – Information Touristique