40è Open internacional d’escacs d’Andorra. Del 20 al 28 de juliol del 2024.

Publicada tota la informació de l’esdeveniment que enguany es tornarà a realitzar a l’Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) del 20 al 28 de juliol del 2024.

En aquesta edició es manté el format tradicional, començant el torneig en dissabte, 20 de juliol i amb el Gran Prix d’Escacs de ràpides el diumenge 21 de juliol pel matí. Esperem a tots els aficionats del nostre esport que tinguin ganes de prendre part en un fort torneig i a l’hora gaudir de tot el que ofereix Andorra als seus visitants.


40º Open internacional de ajedrez de Andorra. Del 20 al 28 de julio del 2024.

Publicada toda la información del evento que este año se volverá a realizar en el Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) del 20 al 28 de julio del 2024.

En esta edición se mantiene el formato tradicional, empezando el torneo el sábado, 2o de julio y con el Gran Prix de Ajedrez de rápidas el domingo 21 de julio por la mañana. Esperamos a todos los aficionados de nuestro deporte que tengan ganas de participar en un fuerte torneo y al mismo tiempo disfrutar de todo lo que ofrece Andorra a sus visitantes.


40th Andorra Chess Open. From 20 to 28 July 2024.

Published all the information of the event that this year will be held again at the Hotel Panorama (Escaldes-Engordany) from 20 to 28 July 2024.

The traditional format will be maintained for this edition, starting the tournament on Saturday, July 20 and with the Grand Prix of blitz on Sunday morning, July 21. We are waiting for all the fans of our sport who want to participate in a strong tournament and at the same time enjoy all that Andorra has to offer to its visitors.


40ème Open International d’Échecs d’Andorre. Du 20 au 28 juillet 2024.

Nous avons publié toutes les informations sur l’événement qui, cette année encore, aura lieu à l’Hôtel Panorama (Escaldes-Engordany) du 20 au 28 juillet.

Dans cette édition on mantain le format traditionnel, en commençant le tournoi le samedi 20 juillet et avec le Grand Prix d’échecs blitz le dimanche matin, 21 juillet. Nous attendons tous les amateurs de notre sport qui veulent participer à un tournoi fort et en même temps profiter de tout ce que l’Andorre peut offrir à ses visiteurs.